MINK PELS KOPENHAGE FUR
DET HÅLLBARA VALET

MINK

Mink Pels er udover at være noget at det smukkeste og sundeste at beklæde sig med også et produkt, som indgår i et økologisk kredsløb, hvor det negativa aftryk på naturen er absolut minimalt, også når man sammenligner med nästan alt anden beklædning i modeindustrien.

Håndværket med at lave pelsjakker, er en ældgammel tradition, der den dag i dag udføres i hånden og kun af de allerdygtigste buntmagere. Därför är forholdene for buntmagere bland de bästa och dessutom bland de högest lönnede inden for produktion i modeindustrien.

PELSENS BÆREDYGTIGE STYRKER

Minkavl och annan pelsproduktion är i sin natur hållbartigt, eftersom pellets är ett naturmaterial som är förnybart och som genom bortskaffelse ingår i naturens kredsløb.

- Foder til dyrene produceres bl.a. af restprodukter fra human fødevareproduktion fra fiskefabrikker og slagterier, der ellers skulle destrueres.

- Hele dyret bruges: kroppen til kød- og benmel, gødning og som materialer i byggebranchen, fedtet bruges til biodiesel, og skindet bruges til pels.

- Pels har en lång levetid. Det ger mindre resursforbrug i förhållande till andre former for beklædning.

- Pels kan genbruges og sys om, og det øger pelsens levetid.

- Pels er biologisk nedbrydeligt, så när pelsen er slidt op, indgår den i det økologiske kredsløb.

WELFUR OG FAKTA

Har alle mink access til en redekasse?

Får de den rette mængde foder?
og har de lä och skygge ideres indhusning?

Det
er bare några af de spørgsmål, som de danske minkavlere skal kunne nikke ja til, når de får besøg af welfur-konsulenter.

WelFur er et system og en international dyrevelfærdscertifiering til at måle og dokumentere dyrenes velfærd, og det er based på mere 30 års forskning. I 2017 började dyrevelfærdscertifiering for alle gårde, og fra 2020 vil de danske minkavleres auktionshus, Kopenhagen Fur, kun modtage skind fra certificerede minkfarme i Danmark og Europa.

INTERNATIONELLT OMFÅNG


Projektet er i sit udgangspunkt europæisk, og därför er det besluttet, at en pelsdyrgård skal leve op til minimumskravene i Europaråds-rekommandationen for at kunne blive omfattet. Hvis det ikke er tilfældet, kan en gård ikke blive certificeret, og därmed udelukkes man fra 2020 fra salg gennem auktionshusene. Efterlevelse af rekommandationen og god farm-management blir betingelser for at få adgang til de vigtigste handelsplatforme for pelsskind i verden, herunder Kopenhagen Fur, der er verdens største pelsauktionshus.

FurEurope har ingått en överenskommelse med det internationella inspektions- och certifieringsföretaget Baltic Control, om at forestå auditering och certifiering på minkgårdar i hela Europa. Virksomheden har sitt huvudkontor i Århus och har kontorer i 42 länder. Baltic Control certifierar en rad andra jordbruksprodukter som Dansk Kalv, Antonius-grisen och Coops nya dyrevelfærdsmærke.

MÅLESYSTEM FÖR DJURVÄLFÄRD

Siden 2009 har forskare från sju europeiska universitet forskat i och indsamlat kunskap om, vad der er vigtigt for minkens velfærd og trivsel i forbindelse med WelFur-projektet. På denna grund er der udarbejdet et såkaldt målesystem med brandparametrar:

God fodring, God indhusning, Dyresundhed og Hensigtsmæssig adfærd.

VEM FORETAGER UNDERSØGELSERNA?

De fire parametre i WelFur er siden 2017 applied af det uafhængige certifieringsfirma Baltic Control til at certificere de 3 500 europeiska pelsdyrgårdar, og fra 2020 vil Kopenhagen Fur udelukkende modtage mink- og ræveskind, der er WelFur-certificerede. Hver gård får tre besøg, som ligger på tre olika tidspunkter af året for at måle de olika perioder i minkens livscykel. Derefter skal gårdene have ét besøg om året for at upprätthålla certificeringen.

- Det er pelsdyrerhvervet selv, der har taget initiativ til at få indført fagligt korrekte målemetoder som redskab til at dokumentere dyrevelfærden hos pelsdyr. Det gælder ikke mindst den høje velfærd på de danske minkgårde.

- WelFur certificering af dyrevelfærden i mink eranerkendtaf EU-kommissionen som et "självreglerings- och samregleringsinitiativ" .

- WelFur ger en överskådlig, nyanserad och retvisande bild av djurens hälsa och välfärd på gården.

- Der blir målt og vurderet på punkter, där eventuella förbättringar vil komme både minkene og avlerne til gode.

- WelFur dokumenterer dyrenes velfærd på en sätt, der er forståelig for det omgivende samfund, politikere, embedsmænd, meningsdannere og lægmænd i bred forstand.

- WelFur-målemetoden for mink er gennemarbejdet på syv europæiske universiteter.En god WelFur-score giver den enkelte avler solidt grundlag for med god samvittighed og stolthed at dokumentere høj dyrevelfærd på gården.

"Lige som de første mennesker på kloden gjorde helt naturligt, så vælg det rigtige for naturen også i dag. Alt hvad vi forbruger har en konsekvens for naturen. Vi menar at det bedste valg er produkter der indgår i en naturlig økologisk cirkel med et minimum omkostninger for naturen"