DEL AV LÖSNINGEN

NATURLIG PÄLS – EN BIOLOGISK NEDBRYTBAR RESURS

En av pälsens största egenskaper är att den är en förnybar resurs. Till skillnad från biologiskt nedbrytbar päls är plastbaserade textilier icke förnybara och hamnar på deponier eller i hav och vattendrag.

Päls Europa sponsrade oberoende tester av olika typer av päls för att bedöma deras biologiska nedbrytningsegenskaper. Testningen utfördes av Organic Waste Systems (OWS) , ett oberoende laboratorium som följer ISO 17025 och är erkänt av globala certifieringsbyråer som har fokus på biologisk nedbrytbarhet och komposterbarhet.

Med fokus på färgad och ofärgad minkpäls, färgad och ofärgad rävpäls och fuskpäls, ägde testet rum under en 30-dagarsperiod och under förhållanden som på en deponi.


ÅTERKOMMANDE TILL NATUREN

Rapporten bekräftar att naturlig päls bryts ned biologiskt under deponier, medan fuskpäls inte gör det. Precis som andra naturmaterial började den färgade och ofärgade mink- och rävpälsen att brytas ned omedelbart, och den ofärgade pälsen tog lite längre tid. Den biologiska nedbrytningen av fuskpälsen började aldrig. När det kom till sönderdelningstestet föll de naturliga pälsproverna isär med huden försvinner och hår kvar. Fuskpälsen missfärgades men sönderföll inte alls.

Det betyder att naturlig päls aldrig kommer att täppa igen soptippar eller bryta ner till mikroplaster, utan kommer tillbaka till naturen utan att skada miljön.
Example blog post
Example blog post
Example blog post